מכללת אורות ישראל - קמפוס למידה מקוונת - מודל

הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות

האם זהו הביקור הראשון שלך באתר זה?

שימו לב

שם המשתמש והסיסמה שלכם מגיעים ממערכת מכלול ולכן את החלפת סיסמה יש לבצע במידע אישי של המרצה או הסטודנט
לשינוי סיסמה למרצים יש להיכנס לכאן
לשינוי סיסמה לסטודנטים יש להיכנס לכאן

זמן משוער משינוי הסיסמה במידע האישי עד שיחול על המודל הינו כשלוש שעות